تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

کلبه عمران

سایت تخصصی عمران و معماری


مهندسی مکانیک و دینامیک

مهندسی مکانیک و دینامیک

نام کتاب : مهندسی مکانیک و دینامیک به همراه مسئله ENGINEERING MECHANICS AND DYNAMICS زبان : انگلیسی تعداد صفحه : 659 حجم فایل : 8 فایل زیپ شده به حجم کل 37.5MB ...

مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان

انتشار : ۸ آبان ۱۳۹۴
طراحی بتن مسلح

طراحی بتن مسلح

نام کتاب : طراحی بتن مسلح Design of Reinforced Concrete زبان : انگلیسی تعداد صفحه : 742 حجم فایل : 9MB ...

مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان

انتشار : ۷ آبان ۱۳۹۴
ادامه مطلب : طراحی بتن مسلح
تجزیه و تحلیل المان محدود غیر خطی جامدات و سازه

تجزیه و تحلیل المان محدود غیر خطی جامدات و سازه

نام کتاب : تجزیه و تحلیل المان محدود غیر خطی جامدات و سازه Non-linear Finite Element Analysis of Solids and Structures زبان : انگلیسی تعداد صفحه : 509 حجم فایل : 24MB ...

مبلغ قابل پرداخت 2,500 تومان

انتشار : ۶ آبان ۱۳۹۴
مدلسازی و شبیه سازی فرآیند با روش المان محدود

مدلسازی و شبیه سازی فرآیند با روش المان محدود

نام کتاب : مدلسازی و شبیه سازی فرآیند با روش المان محدود Process Modelling and Simulation with Finite Element Methods زبان : انگلیسی تعداد صفحه : 395 حجم فایل : 16.5MB ...

مبلغ قابل پرداخت 2,500 تومان

انتشار : ۶ آبان ۱۳۹۴
استاتیک

استاتیک

نام کتاب : استاتیک (مهندسی مکانیک) Engineering Mechanics STATICS زبان : انگلیسی تعداد صفحه : 601 حجم فایل : 10MB ...

مبلغ قابل پرداخت 2,500 تومان

انتشار : ۶ آبان ۱۳۹۴
ادامه مطلب : استاتیک
تئوری دینامیک و برنامه های کاربردی

تئوری دینامیک و برنامه های کاربردی

نام کتاب : تئوری دینامیک و برنامه های کاربردی Dynamics Theory and Applications زبان : انگلیسی تعداد صفحه : 402 حجم فایل : 30MB ...

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان

انتشار : ۶ آبان ۱۳۹۴
اصول تجزیه و تحلیل المان محدود

اصول تجزیه و تحلیل المان محدود

نام کتاب : اصول تجزیه و تحلیل المان محدود Fundamentals of Finite Element Analysis زبان : انگلیسی تعداد صفحه : 505 حجم فایل : 3.5MB ...

مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان

انتشار : ۲ آبان ۱۳۹۴
دوره اول در روش اجزاء محدود به همراه حل مسئله

دوره اول در روش اجزاء محدود به همراه حل مسئله

نام کتاب : دوره اول در روش اجزاء محدود به همراه حل مسئله A First Course in the Finite Element Method زبان : انگلیسی تعداد صفحه : 1163 حجم فایل : 43MB ...

مبلغ قابل پرداخت 3,500 تومان

انتشار : ۲ آبان ۱۳۹۴
تحلیل سازه به همراه حل مسئله

تحلیل سازه به همراه حل مسئله

نام کتاب : تحلیل سازه به همراه حل مسائل Structural Analysis A. Kassimali زبان : انگلیسی تعداد صفحه :  کتاب : 899 حل مسائل : 723 حجم فایل : کتاب : 14.5MB حل مسائل : 41MB ...

مبلغ قابل پرداخت 3,500 تومان

انتشار : ۲ آبان ۱۳۹۴
مقدمه ای بر معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی

مقدمه ای بر معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی

نام کتاب : مقدمه ای بر معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی Introduction to Partial Differential Equations زبان : انگلیسی تعداد صفحه : 402 حجم فایل : 1.5MB ...

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان

انتشار : ۲ آبان ۱۳۹۴
مبانی طراحی دیوار حائل

مبانی طراحی دیوار حائل

نام کتاب : مبانی طراحی دیوار حائل Basics of Retaining Wall Design زبان : انگلیسی تعداد صفحه : 60 حجم فایل : 2MB   ...

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان

انتشار : ۲ آبان ۱۳۹۴
طراحی لوله مدفون

طراحی لوله مدفون

نام کتاب : طراحی لوله مدفون Buried Pipe Design زبان : انگلیسی تعداد صفحه : 626 حجم فایل : 3MB ...

مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان

انتشار : ۲ آبان ۱۳۹۴
ادامه مطلب : طراحی لوله مدفون
مهندسی دینامیک پیشرفته

مهندسی دینامیک پیشرفته

نام کتاب : مهندسی دینامیک پیشرفته Advanced Engineering Dynamics زبان : انگلیسی تعداد صفحه : 307 حجم فایل : 9MB   ...

مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان

انتشار : ۲ آبان ۱۳۹۴
دینامیک پیشرفته

دینامیک پیشرفته

نام کتاب : دینامیک پیشرفته Advanced Dynamics زبان : انگلیسی تعداد صفحه : 1344 حجم فایل : 8MB ...

مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان

انتشار : ۲۹ مهر ۱۳۹۴
ادامه مطلب : دینامیک پیشرفته
اصول دینامیک کاربردی

اصول دینامیک کاربردی

نام کتاب : اصول دینامیک کاربردی Fundamentals of Applied Dynamics زبان : انگلیسی تعداد صفحه : 730 حجم فایل : 10MB ...

مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان

انتشار : ۲۸ مهر ۱۳۹۴
مقدمه ای بر استاتیک و دینامیک

مقدمه ای بر استاتیک و دینامیک

نام کتاب : مقدمه ای بر استاتیک و دینامیک Introduction to STATICS and DYNAMICS زبان : انگلیسی تعداد صفحه : 626 حجم فایل : 6MB ...

مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان

انتشار : ۲۸ مهر ۱۳۹۴
تجزیه و تحلیل المان محدود غیر خطی جامدات و سازه ها

تجزیه و تحلیل المان محدود غیر خطی جامدات و سازه ها

نام کتاب : تجزیه و تحلیل المان محدود غیر خطی جامدات و سازه ها Non-linear Finite Element Analysis of Solids and Structures زبان : انگلیسی تعداد صفحه : 360 حجم فایل : 11.5MB   ...

مبلغ قابل پرداخت 2,500 تومان

انتشار : ۲۸ مهر ۱۳۹۴
معادلات دیفرانسیل جزئی و روش اجزاء محدود

معادلات دیفرانسیل جزئی و روش اجزاء محدود

نام کتاب : معادلات دیفرانسیل جزئی و روش اجزاء محدود Partial Differential Equations and the Finite Element Method زبان : انگلیسی تعداد صفحه : 499 حجم فایل : 18.5MB ...

مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان

انتشار : ۲۸ مهر ۱۳۹۴
راهنمای طراحی سازه به کد ساختمان ACI

راهنمای طراحی سازه به کد ساختمان ACI

نام کتاب : راهنمای طراحی سازه به کد ساختمان ACI Structural Design Guide to the ACI Building Code زبان : انگلیسی تعداد صفحه : 470 حجم فایل : 13.5MB ...

مبلغ قابل پرداخت 2,500 تومان

انتشار : ۲۸ مهر ۱۳۹۴
تجزیه و تحلیل ساختاری با المان محدود

تجزیه و تحلیل ساختاری با المان محدود

نام کتاب : تجزیه و تحلیل ساختاری با المان محدود Structural Analysis with Finite Elements زبان : انگلیسی تعداد صفحه : 604 حجم فایل : 20.5MB ...

مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان

انتشار : ۲۸ مهر ۱۳۹۴
دینامیک خاک

دینامیک خاک

نام کتاب : دینامیک خاک soil dynamics زبان : انگلیسی تعداد صفحه : 425 حجم فایل : 10MB ...

مبلغ قابل پرداخت 2,500 تومان

انتشار : ۲۸ مهر ۱۳۹۴
ادامه مطلب : دینامیک خاک
آمار کاربردی برای مهندسین عمران و محیط زیست

آمار کاربردی برای مهندسین عمران و محیط زیست

نام کتاب : آمار کاربردی برای مهندسین عمران و محیط زیست APPLIED STATISTICS FOR CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERS زبان : انگلیسی تعداد صفحه : 737 حجم فایل : 6MB ...

مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان

انتشار : ۲۸ مهر ۱۳۹۴
تجزیه و تحلیل ساختاری ماتریس

تجزیه و تحلیل ساختاری ماتریس

نام کتاب : تجزیه و تحلیل ساختاری ماتریس matrix structual analysis زبان : انگلیسی تعداد صفحه : 474 حجم فایل : 9MB ...

مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان

انتشار : ۲۸ مهر ۱۳۹۴
اصول دینامیک خاک

اصول دینامیک خاک

نام کتاب : اصول دینامیک خاک Principles of soil dynamics زبان : انگلیسی تعداد صفحه : 575 حجم فایل : 14.5MB ...

مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان

انتشار : ۲۸ مهر ۱۳۹۴
ادامه مطلب : اصول دینامیک خاک
روش اجزاء محدود با استفاده از MATLAB

روش اجزاء محدود با استفاده از MATLAB

نام کتاب : روش اجزاء محدود با استفاده از MATLAB the finite element method using matlab زبان : انگلیسی تعداد صفحه : 527 حجم فایل : 25.4MB ...

مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان

انتشار : ۲۸ مهر ۱۳۹۴
کتاب سازه های هیدرولیکی

کتاب سازه های هیدرولیکی

نام کتاب : سازه های هیدرولیکی Hydraulic Structures زبان : انگلیسی تعداد صفحه : 725 حجم فایل : 5.5MB ...

مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان

انتشار : ۲۸ مهر ۱۳۹۴
هیدرولیک کانال های باز

هیدرولیک کانال های باز

نام کتاب : هیدرولیک کانال های باز OPEN CHANNEL HYDRAULICS زبان : انگلیسی تعداد صفحه : 680 حجم فایل : 32MB ...

مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان

انتشار : ۲۶ مهر ۱۳۹۴
جریان کانال باز

جریان کانال باز

نام کتاب : جریان کانال باز open chanel flow زبان : انگلیسی تعداد صفحه: 522 حجم فایل : 7MB ...

مبلغ قابل پرداخت 2,500 تومان

انتشار : ۲۶ مهر ۱۳۹۴
ادامه مطلب : جریان کانال باز
رفتار خاک در ژئوتکنیک زلزله

رفتار خاک در ژئوتکنیک زلزله

نام کتاب : رفتار خاک در ژئوتکنیک زلزله Soil Behaviour in Earthquake Geotechnics زبان : انگلیسی تعداد صفحه : 385 حجم فایل: 13MB ...

مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان

انتشار : ۲۶ مهر ۱۳۹۴
طراحی و مکانیک بتن مسلح

طراحی و مکانیک بتن مسلح

نام کتاب : طراحی و مکانیک بتن مسلح (بتن آرمه) REINFORCED CONCRETE Mechanics and Design زبان : انگلیسی تعداد صفحه : 1177 حجم فایل : 11.5MB ...

مبلغ قابل پرداخت 3,500 تومان

انتشار : ۲۶ مهر ۱۳۹۴

آموزش افزایش سایز آلت تناسلی بدون دارو و دستگاه

آموزش افزایش سایز آلت تناسلی بدون دارو و دستگاه

اگر واقعا می خواهید با مشکلات جنسیتان به کلی خدا حافظی کنید لطفا مطالب زیر را با دقت بخوانید...! در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به ...

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه آپدیت مهرماه 97 نکته: دوستان عزیز یکی از سوالاتی که خیلی از کاربران میپرسند اینه که آیا پکیج شما همون پکیجی هستش که تو اینترنت زده (کسب درآمد ۳۰۰ هزار در 30 دقیقه ) ؟! نخیر ، اون (پکیج کسب درآمد ۳۰۰،۰۰۰ در ۳۰ دقیقه ) به شما باینری آپشن و فارکس ...

پکیج بهترین برنامه های ردیابی و کنترل همسر و

پکیج بهترین برنامه های ردیابی و کنترل همسر و

کاملترین پکیج برنامه های ردیابی و کنترل گوشی همسر و فرزند + آموزش برنامه های پکیج: آموزش ردیابی گوشی سرقت شده بدون نصب برنامه برنامه اندروید ردیابی با ارسال پیامک و بدون نیاز به فعال بودن GPS برنامه اندروید کنترل کامل گوشی و دریافت پیامک ها و تماس ها و ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/05/26 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ١٣٠ هزار تومان

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ١٣٠ هزار تومان

سلام دوست خوبم اگه از زندگي و كارت رضايت نداري.. اگه از وضعيت روحي و بي پولي خسته شدي.. اگه احساس ميكني هميشه تو تمامي كارها بازنده اي و اعتماد به نفس پاييني داري.. اگه ميخواي يك فعاليت جديد رو شروع كني .. و يا حتي ميخواي وضعيت زندگيتو بهتر و بهتر كني و جاذب ثروت و موفقيت ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

حیرت انگیزترین پکیج کسب درامد

حیرت انگیزترین پکیج کسب درامد

((به نام امید ناامیدان)) *مژده* دوستان گرامی با توجه به رضایت شما از این پکیج و رسیدن شما به درامد های بالا قیمت این پکیج افزایش یافت. تیم ما تا رسیدن شما به درامد 5/000/000 تومانی در روز با شما خواهد بود. پس با ایمیل و تلگرام تیم ما در ارتباط باشید و درصورت عدم رضایت پس از خرید مبلغ به ...

تجربه شخصی من در درمان زود انزالی (انزال زودرس) در

من همه روش های درمان زودانزالی را تجربه کردم و شرح تجربه های خودم را در سایت به طور مفصل درج کرده ام تا اینکه در نهایت روش درمان قطعی زودانزالی را پیدا کردمروشی که نه تنها به طور کامل این مشکل را حل کرد بلکه طعم واقعی لذت رابطه جنسی را به من چشاند و از آن موقع بود که فهمیدم ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

نسخه ویژه برنامه اد ممبر بی نهایت

نسخه ویژه برنامه اد ممبر بی نهایت

با سلام خدمت تمام عزیزانی که از سایت فروشگاهی کافه فایل دیدن میکنند اول دوستان میخواستم قبل از فروش بسته ادد ممبر تلگرام یک توضیحی رو براتون بدم : جدیدا در بین برخی از سایت ها متاسفانه شاهد فروش این بسته هستیم اما این دوستان با بداخلاقی هایی که دارند نمیخواهند اطلاع بدن که ...

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

معرفی نرم افزار: ردیابی افراد در تلگرام+شناسایی آدرس محل سکونت + شماره یاب این ردیاب کاملا قانونی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.و هیچ گونه هک کردن و یا رفتن به اطلاعات شخصی طرف در کار نبوده و تمام آموزشها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد،و هیچ گونه ورود ...

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون جهت سفارش بر روی لینک زیر کلیک نمائید . ...

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به سایت الیمپ کلیک کنید برای شناخت کار با اندیکاتور ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

تایپ در منزل با درآمد عالی

تایپ در منزل با درآمد عالی

پکیج عالی تایپ و ترجمه ی متون در منزل با درآمد بالا اگر دانشجو هستید و دنبال کار در منزل با پورسانت عالی هستید. اگر دنبال کارهایی از قبیل تایپ و ترجمه در منزل هستید. دیگر نگران بیکاری نباشید بهترین پکیج تایپ و ترجمه ی متون با ...

کسب درآمد از اینترنت روزانه 150هزارتومان صددرصد

کسب درآمد از اینترنت روزانه 150هزارتومان صددرصد

بسم الله الرحمن الرحیم نکته مهم:قبل از هر گونه سوال از همکاران و پشتیبانی،این متن را تا انتها مطالعه کنید.مطمئنا به سوالات شما راجع به این روش ها تا انتهای متن پاسخ داده شده است. با سلام خدمت شما دوستان عزیز ممنونم که این فرصت را به من دادید تا محصول سال ها تلاش خود را به ...

دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

معرفی کتاب:(روان درمانی اگزیستانسیال فارسی) روان درمانی اگزیستانسیال گونه ای روان درمانی پرکار یا پویه نگر است. پویا اصطلاحی ست که در حیطه ی بهداشت روان به چهره روان پویه شناسی بسیار بهره گیری می شود؛ و اگر کسی بخواهد یگانه از اساسی ترین ویژگی های رویکرد اگزیستانسیال را ...

فعالسازی ربات کهن کتاب

فعالسازی ربات کهن کتاب

درود همراهان گرامی ربات کهن کتاب به دلیل اینکه کتاب های زیادی در آن قرار دارد برای ما هزینه هایی دارد نظیر فعالسازی سرور ربات ، حجم زیاد کتاب ها ، محدودیت های دانلود و... مجبوریم از کاربران هزینه ای به مبلغ هشت هزار تومان دریافت شود برای نگهداری سرور ربات و... با ...

دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

مادر احسان از دستش کلافه شده است. احسان ۱۰ سال دارد و در کلاس چهارم ابتدایی تحصیل می‌کند. او گاهی اوقات رفتارهای بد و پرخاشگرانه‌ای از خود نشان می‌دهد. احسان وقتی عصبانی می‌شود همه چیز را به هم می‌ریزد؛ از کوسن‌های مبل که به اطراف پرتاب می‌شود بگیرید تا کاغذ ...

دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

معرفی کتاب:رستاخیز مردگان العضیف ترجمه شده نسخه فارسی عربی وانگلیسی (رستاخیز مردگان العضیف)کتاب نکرونومیکون ( آخرت مردگان ) و یا کتاب دیوانه کننده القابی است که روی این کتاب نهاده اند.!! نام دیگرش ولی الضعیف است..!! مؤلف اصلی این کتاب فردی بدوی اهل شام به نام عبدل ال حضرت در سال ...

دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد- تالیف

دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد- تالیف

دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد تالیف ریتا اتکینسون و ریچارد اتکینسون ترجمه محمد تقی براهنی و بهروز بیرشک منبع آزمون ارشد روانشناسی شامل 716 صفحه در قالب فایل pdf ...

اندیکاتور R & S جهت کسب درآمد از سایت الیمپ

اندیکاتور R & S جهت کسب درآمد از سایت الیمپ

سایت الیمپ از دو قسمت تشکیل شده ( باینری آپشن و فارکس ) خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به ...

آموزش تله کینزی در دو روز

آموزش تله کینزی در دو روز

فقط در 2 روز...! توضیحات کم و مختصر نشانه نا کار آمد بودن مجموعه آموزشی نیست! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده ...

دانلود نسخه کامل کارتون پوکویو - دوبله فارسی

دانلود نسخه کامل کارتون پوکویو - دوبله فارسی

پوکویو (اسپانیایی: Pocoyó) نام یک مجموعهٔ تلویزیونی کارتونی اسپانیایی-بریتانیایی است که ویژه کودکانِ پیش‌دبستانی ساخته شده است و خالق آن «گی‌یرمو گارسیا کارسی»، «کُلمن لوپز»، «لوئیس گایه‌گو» و «دیوید کانتویا» هستند. تاکنون دو فصل از این مجموعه ...

گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل) کتاب ارزشمند ونایاب گنج نامه شیخ بهایی واحمد وزیر دانلود کتاب نسخه نامه احمد وزیری (گنجنامه شیخ بهایی) با ۲۱۰۲ سند و نسخه معتبر نسخه نامه احمد وزیرکتابی جهت کاوش وتحقیق و پژوهش در علم گنج پژوهی برای محققین ...

سوال عملی Excel با جواب

سوال عملی Excel با جواب

دانلود نمونه سوال عملی اکسل همراه با جواب تشریحی تعداد فایل فشرده : 2 نوع فایل : Zip ...

دریافت فایل : سوال عملی Excel با جواب
دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

معرفی کتاب:زمینه روانشناسی هیلگارد (متن کامل) نويسنده:اتکینسون مترجم:دکتر براهنی فرمت کتاب:پی دی افpdf(کیفیت عالی) زبان کتاب:فارسی سفارش کتاب(pdf,چاپی)و پشتیبانی تلگرام:09103894814 ...

دانلود فیلم آموزش ویدئویی نرم افزار حسابداری هلو

دانلود فیلم آموزش ویدئویی نرم افزار حسابداری هلو

کاملترین مجموعه فیلم و کتاب و پاورپوینت آموزش ویدئویی نرم افزار هلو در اینترنت زمان کل فیلم ها : 5 ساعت نوع فایل : ویدئویی کیفیت HD تعداد : 106 فایل ویدئویی قابل پخش در موبایل ، کامپیوتر یا دستگاه های پخش ویدئو به علاوه آموزش پاورپوینت هلو و کتاب آموزش هلو ...

کسب درامد از تلگرام

کسب درامد از تلگرام

0 تا 100 کسب درامد از تلگرام روشی جدید و پردرامد از تیم BESTFIENET کسب درامد از تلگرام بدون نیاز به 1 ریال سرمایه اولیهاین روش راه اندازی کانال تلگرام و فروش فایل نیست ، درامد از طریق تبلیغات و سایر روش های قدیمی نیست این روش مانند ...

دریافت فایل : کسب درامد از تلگرام

اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا


مطالب تصادفی

  • دستور کار تخریب ساختمان
  • مجموعه مقالات مهندسی عمران
  • مهندسی مکانیک و دینامیک
  • طراحی بتن مسلح
  • تجزیه و تحلیل المان محدود غیر خطی جامدات و سازه

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "کلبه عمران" می باشد