تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

کلبه عمران

سایت تخصصی عمران و معماری


مهندسی مکانیک و دینامیک

مهندسی مکانیک و دینامیک

نام کتاب : مهندسی مکانیک و دینامیک به همراه مسئله ENGINEERING MECHANICS AND DYNAMICS زبان : انگلیسی تعداد صفحه : 659 حجم فایل : 8 فایل زیپ شده به حجم کل 37.5MB ...

مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان

انتشار : ۸ آبان ۱۳۹۴
طراحی بتن مسلح

طراحی بتن مسلح

نام کتاب : طراحی بتن مسلح Design of Reinforced Concrete زبان : انگلیسی تعداد صفحه : 742 حجم فایل : 9MB ...

مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان

انتشار : ۷ آبان ۱۳۹۴
ادامه مطلب : طراحی بتن مسلح
تجزیه و تحلیل المان محدود غیر خطی جامدات و سازه

تجزیه و تحلیل المان محدود غیر خطی جامدات و سازه

نام کتاب : تجزیه و تحلیل المان محدود غیر خطی جامدات و سازه Non-linear Finite Element Analysis of Solids and Structures زبان : انگلیسی تعداد صفحه : 509 حجم فایل : 24MB ...

مبلغ قابل پرداخت 2,500 تومان

انتشار : ۶ آبان ۱۳۹۴
مدلسازی و شبیه سازی فرآیند با روش المان محدود

مدلسازی و شبیه سازی فرآیند با روش المان محدود

نام کتاب : مدلسازی و شبیه سازی فرآیند با روش المان محدود Process Modelling and Simulation with Finite Element Methods زبان : انگلیسی تعداد صفحه : 395 حجم فایل : 16.5MB ...

مبلغ قابل پرداخت 2,500 تومان

انتشار : ۶ آبان ۱۳۹۴
استاتیک

استاتیک

نام کتاب : استاتیک (مهندسی مکانیک) Engineering Mechanics STATICS زبان : انگلیسی تعداد صفحه : 601 حجم فایل : 10MB ...

مبلغ قابل پرداخت 2,500 تومان

انتشار : ۶ آبان ۱۳۹۴
ادامه مطلب : استاتیک
تئوری دینامیک و برنامه های کاربردی

تئوری دینامیک و برنامه های کاربردی

نام کتاب : تئوری دینامیک و برنامه های کاربردی Dynamics Theory and Applications زبان : انگلیسی تعداد صفحه : 402 حجم فایل : 30MB ...

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان

انتشار : ۶ آبان ۱۳۹۴
اصول تجزیه و تحلیل المان محدود

اصول تجزیه و تحلیل المان محدود

نام کتاب : اصول تجزیه و تحلیل المان محدود Fundamentals of Finite Element Analysis زبان : انگلیسی تعداد صفحه : 505 حجم فایل : 3.5MB ...

مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان

انتشار : ۲ آبان ۱۳۹۴
دوره اول در روش اجزاء محدود به همراه حل مسئله

دوره اول در روش اجزاء محدود به همراه حل مسئله

نام کتاب : دوره اول در روش اجزاء محدود به همراه حل مسئله A First Course in the Finite Element Method زبان : انگلیسی تعداد صفحه : 1163 حجم فایل : 43MB ...

مبلغ قابل پرداخت 3,500 تومان

انتشار : ۲ آبان ۱۳۹۴
تحلیل سازه به همراه حل مسئله

تحلیل سازه به همراه حل مسئله

نام کتاب : تحلیل سازه به همراه حل مسائل Structural Analysis A. Kassimali زبان : انگلیسی تعداد صفحه :  کتاب : 899 حل مسائل : 723 حجم فایل : کتاب : 14.5MB حل مسائل : 41MB ...

مبلغ قابل پرداخت 3,500 تومان

انتشار : ۲ آبان ۱۳۹۴
مقدمه ای بر معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی

مقدمه ای بر معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی

نام کتاب : مقدمه ای بر معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی Introduction to Partial Differential Equations زبان : انگلیسی تعداد صفحه : 402 حجم فایل : 1.5MB ...

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان

انتشار : ۲ آبان ۱۳۹۴
مبانی طراحی دیوار حائل

مبانی طراحی دیوار حائل

نام کتاب : مبانی طراحی دیوار حائل Basics of Retaining Wall Design زبان : انگلیسی تعداد صفحه : 60 حجم فایل : 2MB   ...

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان

انتشار : ۲ آبان ۱۳۹۴
طراحی لوله مدفون

طراحی لوله مدفون

نام کتاب : طراحی لوله مدفون Buried Pipe Design زبان : انگلیسی تعداد صفحه : 626 حجم فایل : 3MB ...

مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان

انتشار : ۲ آبان ۱۳۹۴
ادامه مطلب : طراحی لوله مدفون
مهندسی دینامیک پیشرفته

مهندسی دینامیک پیشرفته

نام کتاب : مهندسی دینامیک پیشرفته Advanced Engineering Dynamics زبان : انگلیسی تعداد صفحه : 307 حجم فایل : 9MB   ...

مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان

انتشار : ۲ آبان ۱۳۹۴
دینامیک پیشرفته

دینامیک پیشرفته

نام کتاب : دینامیک پیشرفته Advanced Dynamics زبان : انگلیسی تعداد صفحه : 1344 حجم فایل : 8MB ...

مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان

انتشار : ۲۹ مهر ۱۳۹۴
ادامه مطلب : دینامیک پیشرفته
اصول دینامیک کاربردی

اصول دینامیک کاربردی

نام کتاب : اصول دینامیک کاربردی Fundamentals of Applied Dynamics زبان : انگلیسی تعداد صفحه : 730 حجم فایل : 10MB ...

مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان

انتشار : ۲۸ مهر ۱۳۹۴
مقدمه ای بر استاتیک و دینامیک

مقدمه ای بر استاتیک و دینامیک

نام کتاب : مقدمه ای بر استاتیک و دینامیک Introduction to STATICS and DYNAMICS زبان : انگلیسی تعداد صفحه : 626 حجم فایل : 6MB ...

مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان

انتشار : ۲۸ مهر ۱۳۹۴
تجزیه و تحلیل المان محدود غیر خطی جامدات و سازه ها

تجزیه و تحلیل المان محدود غیر خطی جامدات و سازه ها

نام کتاب : تجزیه و تحلیل المان محدود غیر خطی جامدات و سازه ها Non-linear Finite Element Analysis of Solids and Structures زبان : انگلیسی تعداد صفحه : 360 حجم فایل : 11.5MB   ...

مبلغ قابل پرداخت 2,500 تومان

انتشار : ۲۸ مهر ۱۳۹۴
معادلات دیفرانسیل جزئی و روش اجزاء محدود

معادلات دیفرانسیل جزئی و روش اجزاء محدود

نام کتاب : معادلات دیفرانسیل جزئی و روش اجزاء محدود Partial Differential Equations and the Finite Element Method زبان : انگلیسی تعداد صفحه : 499 حجم فایل : 18.5MB ...

مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان

انتشار : ۲۸ مهر ۱۳۹۴
راهنمای طراحی سازه به کد ساختمان ACI

راهنمای طراحی سازه به کد ساختمان ACI

نام کتاب : راهنمای طراحی سازه به کد ساختمان ACI Structural Design Guide to the ACI Building Code زبان : انگلیسی تعداد صفحه : 470 حجم فایل : 13.5MB ...

مبلغ قابل پرداخت 2,500 تومان

انتشار : ۲۸ مهر ۱۳۹۴
تجزیه و تحلیل ساختاری با المان محدود

تجزیه و تحلیل ساختاری با المان محدود

نام کتاب : تجزیه و تحلیل ساختاری با المان محدود Structural Analysis with Finite Elements زبان : انگلیسی تعداد صفحه : 604 حجم فایل : 20.5MB ...

مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان

انتشار : ۲۸ مهر ۱۳۹۴
دینامیک خاک

دینامیک خاک

نام کتاب : دینامیک خاک soil dynamics زبان : انگلیسی تعداد صفحه : 425 حجم فایل : 10MB ...

مبلغ قابل پرداخت 2,500 تومان

انتشار : ۲۸ مهر ۱۳۹۴
ادامه مطلب : دینامیک خاک
آمار کاربردی برای مهندسین عمران و محیط زیست

آمار کاربردی برای مهندسین عمران و محیط زیست

نام کتاب : آمار کاربردی برای مهندسین عمران و محیط زیست APPLIED STATISTICS FOR CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERS زبان : انگلیسی تعداد صفحه : 737 حجم فایل : 6MB ...

مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان

انتشار : ۲۸ مهر ۱۳۹۴
تجزیه و تحلیل ساختاری ماتریس

تجزیه و تحلیل ساختاری ماتریس

نام کتاب : تجزیه و تحلیل ساختاری ماتریس matrix structual analysis زبان : انگلیسی تعداد صفحه : 474 حجم فایل : 9MB ...

مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان

انتشار : ۲۸ مهر ۱۳۹۴
اصول دینامیک خاک

اصول دینامیک خاک

نام کتاب : اصول دینامیک خاک Principles of soil dynamics زبان : انگلیسی تعداد صفحه : 575 حجم فایل : 14.5MB ...

مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان

انتشار : ۲۸ مهر ۱۳۹۴
ادامه مطلب : اصول دینامیک خاک
روش اجزاء محدود با استفاده از MATLAB

روش اجزاء محدود با استفاده از MATLAB

نام کتاب : روش اجزاء محدود با استفاده از MATLAB the finite element method using matlab زبان : انگلیسی تعداد صفحه : 527 حجم فایل : 25.4MB ...

مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان

انتشار : ۲۸ مهر ۱۳۹۴
کتاب سازه های هیدرولیکی

کتاب سازه های هیدرولیکی

نام کتاب : سازه های هیدرولیکی Hydraulic Structures زبان : انگلیسی تعداد صفحه : 725 حجم فایل : 5.5MB ...

مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان

انتشار : ۲۸ مهر ۱۳۹۴
هیدرولیک کانال های باز

هیدرولیک کانال های باز

نام کتاب : هیدرولیک کانال های باز OPEN CHANNEL HYDRAULICS زبان : انگلیسی تعداد صفحه : 680 حجم فایل : 32MB ...

مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان

انتشار : ۲۶ مهر ۱۳۹۴
جریان کانال باز

جریان کانال باز

نام کتاب : جریان کانال باز open chanel flow زبان : انگلیسی تعداد صفحه: 522 حجم فایل : 7MB ...

مبلغ قابل پرداخت 2,500 تومان

انتشار : ۲۶ مهر ۱۳۹۴
ادامه مطلب : جریان کانال باز
رفتار خاک در ژئوتکنیک زلزله

رفتار خاک در ژئوتکنیک زلزله

نام کتاب : رفتار خاک در ژئوتکنیک زلزله Soil Behaviour in Earthquake Geotechnics زبان : انگلیسی تعداد صفحه : 385 حجم فایل: 13MB ...

مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان

انتشار : ۲۶ مهر ۱۳۹۴
طراحی و مکانیک بتن مسلح

طراحی و مکانیک بتن مسلح

نام کتاب : طراحی و مکانیک بتن مسلح (بتن آرمه) REINFORCED CONCRETE Mechanics and Design زبان : انگلیسی تعداد صفحه : 1177 حجم فایل : 11.5MB ...

مبلغ قابل پرداخت 3,500 تومان

انتشار : ۲۶ مهر ۱۳۹۴

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1396/09/03 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

پاسخ به پرسش مهر 96 رئیس جمهور

پاسخ به پرسش مهر 96 رئیس جمهور

دانلود مقاله پاسخ به پرسش مهر 96 رئیس جمهور با فرمت ورد و قابل ویرایش در 21 صفحه با موضوع در محیط مدرسه تحمل افکار دیگران، احترام به افکار دیگران را چگونه تمرین کنیم؟ مقاله پاسخ به پرسش مهر 96 رئیس جمهور بسیار کامل و دقیق و قابل ویرایش و قابل ارائه به صورت مقاله در جشنواره ...

کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

بسم الله الرحمن الرحیم*نکته مهم*لطفا قبل از اینکه به پشتیبانی پیام بدهید و سوال بپرسید ابتدا تمام توضیحات موجود در این صفحه را مطالعه کنید و سوالات متداول و دیدگاه های کاربران به همراه پاسخ های داده شده را با دقت بخوانید. چون اکثر سوالاتی که شما عزیزان از پشتیبانی میپرسید ...

دانلود منبع درس حقوق محیط زیست - ورودی های 95 رشته

دانلود منبع درس حقوق محیط زیست - ورودی های 95 رشته

دانلود منبع درس حقوق محیط زیست حقوق محیط زیست بین الملل جلد اول منبع ورودی های 95 رشته حقوق پیام نور نوشته حسن مرادی شامل 148 صفحه با فرمت pdf طبق لیست حذفیات فصل های 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 7 و 9 مطالعه شود. ...

دانلود مقاله پرسش مهر 97 رئیس جمهور

دانلود مقاله پرسش مهر 97 رئیس جمهور

دانلود مقاله پرسش مهر 97 رئیس جمهور با فرمت ورد و قابل ویرایش در 22صفحه با موضوع در این بخش می توانید دانلود مقاله پرسش مهر رئیس جمهور با موضوع را به صورت دقیق و کامل انجام داده و از این فروشگاه خرید کنید. برای دانلود مقاله پرسش مهر رئیس جمهور با موضوع می توانید ...

دانلود کتاب حقوق اساسی 3 - منوچهر طباطبایی موتمنی

دانلود کتاب حقوق اساسی 3 - منوچهر طباطبایی موتمنی

دانلود کتاب حقوق اساسی 3 تالیف منوچهر طباطبایی موتمنی منبع رشته حقوق پیام نور ورودی های 95 به بعد شامل 287 صفحه در قالب فایل pdf طبق لیست حذفیات باب 2 و 3 و 5 مطالعه شود. ...

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار + ردیاب

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار + ردیاب

ردیابی بدون نصب نرم افزار امکان ردیابی بدون نیاز به اینترنت امکان قفل کردن یا فرمت گوشی طرف مقابل کنترل پیام ها و تماس ها ردیابی روی نقشه بدون نیاز به روشن بودن اینترنت و GPS ردیابی و کنترل گوشی بصورت کاملا مخفی کنترل و نظارت موبایل همسر به صورت مخفیانه به همراه ردیابی لحظه ...

راهنمای کامل حقوق بین الملل عمومی 1 - بر اساس کتاب

راهنمای کامل حقوق بین الملل عمومی 1 - بر اساس کتاب

راهنمای کامل حقوق بین الملل عمومی 1 خلاصه دروس و نمونه سوالات پایانی هر فصل با پاسخنامه بر اساس کتاب ضیایی بیگدلی منبع رشته حقوق پیام نور 200 صفحه با فرمت pdf ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید3 دی1396 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای شناسایی ...

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

معرفی نرم افزار: ردیابی افراد در تلگرام +شناسایی آدرس محل سکونت+شماره یاب این ردیاب کاملا قانونی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد، و هیچ گونه هک کردن و یا رفتن به اطلاعات شخصی طرف در کار نبوده و تمام آموزشها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد، و هیچ گونه ...

مقاله پرسش مهر 97-96 رئیس جمهور

مقاله پرسش مهر 97-96 رئیس جمهور

دانلود مقاله پرسش مهر 97-96 رئیس جمهور با موضوع در محیط مدرسه تحمل افکار دیگران، احترام به افکار دیگران را چگونه تمرین کنیم؟ مقاله پرسش مهر97-96 رئیس جمهور با فرمت ورد و قابل ویرایش در 25 صفحه.این مقاله پرسش مهر بسیار کامل و آماده می باشد و محتواتش فهرست وار در زیر قابل مشاهده ...

حقوق بین الملل عمومی 1 - ضیایی بیگدلی - حقوق پیام

حقوق بین الملل عمومی 1 - ضیایی بیگدلی - حقوق پیام

دانلود کتاب حقوق بین الملل عمومی 1 تالیف محمدرضا ضیایی بیگدلی منبع رشته حقوق پیام نور فصل های 1 تا 6 277 صفحه با فرمت pdf ...

آزمایشات و گزارشات روانشناسی تجربی (شامل شرح 30

آزمایشات و گزارشات روانشناسی تجربی (شامل شرح 30

مجموعه آزمایشات و روش تحقیق (گزارشات) روانشناسی تجربی کاملترین مجموعه آزمایشات روانشناسی در اینترنت (30 عدد گزاش کار آزمایش) شامل 30 آزمایش روانشناسی تجربی به صورت فایل ورد (doc و pdf)صفحه آرایی شده و قابل ویرایش به همراه مقدمه،شرح آزمایش، مواد و وسایل مورد نیاز، تحلیل ...

تجربه شخصی من در درمان زود انزالی (انزال زودرس) در

من همه روش های درمان زودانزالی را تجربه کردم و شرح تجربه های خودم را در سایت به طور مفصل درج کرده ام تا اینکه در نهایت روش درمان قطعی زودانزالی را پیدا کردمروشی که نه تنها به طور کامل این مشکل را حل کرد بلکه طعم واقعی لذت رابطه جنسی را به من چشاند و از آن موقع بود که فهمیدم ...

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم قبل از هر چیزی اجازه دهید به این نکته اشاره کنم که هنگام خرید کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم، دقت کنید شماره ی تماس مسئول و پشتیبان فروش درج شده باشد در غیر اینصورت آن خرید قابل اطمینان نیست. متاسفانه بعضی افراد با کپی تبلیغات کتاب ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک (نسخه جدید)

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک (نسخه جدید)

آموزش جدیدترین و بهترین راه افزایش قد کودکان و بزرگسالان با متد گرو تالر داینامیک دکتر فیلیپ میلر افزایش قد با متد گروتالر داینامیک بعد از بلوغ از ۶ تا ۱۲ سانتیمتر افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک چیست؟دکتر فلیپ میلر محقق سلامت،متخصص درمانهای طبیعی و فوق تخصص ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

دانلود کتاب مجربات باقر(نایاب)

دانلود کتاب مجربات باقر(نایاب)

همانطور که شاهد هستیم امروزه کتابهای دعا وطب سنتی در بازار زیادند اما متاسفانه به دلیل سخت ونا مفهوم یا نا قص بودن یا حتی غیر عملی بودن دستورات اینگونه کتابها ابدا قابل استفاده نیستند : جای تعجب اینجاست که با وجود غنی بودن علوم قرآن واهل بیت علیهم السلام در این زمینه ها ...

درمان قطعی و همیشگی زود انزالی (بدون بازگشت)

چطور درمان قطعی زودانزالی را پیدا کردم سرانجام علت اصلی زود انزالی کشف شد درمان زود انزالی به دور از هیاهوی تبلیغات ؛ مطلبی که میخوانید تبلیغات نیست لطفاً تا آخر با دقت بخوانید چون مطمئنیم هم شگفت زده خواهید شد هم به نتیجه خواهید رسید باز هم تأکید میکنم ...

دانلود کتاب مبانی کارآفرینی - علی اکبر احمدی، حسن

دانلود کتاب مبانی کارآفرینی - علی اکبر احمدی، حسن

دانلود کتاب مبانی کارآفرینی تالیف علی اکبر احمدی، حسن درویش منبع رشته علوم تربیتی پیام نور شامل 219 صفحه با فرمت pdf طبق لیست حذفیات فصل های 1 و 3 و 4 مطالعه شود. فصل اول : کلیات کارآفرینی فصل دوم : خلاقیت و نوآوری فصل سوم : کسب و کارهای کوچک فصل چهارم : کارآفرینی سازمانی ...

کتاب PDF حقوق اساسی سه(3) رشته حقوق دانشگاه پیام نور

کتاب PDF حقوق اساسی سه(3) رشته حقوق دانشگاه پیام نور

کتاب PDF حقوق اساسی سه(3) رشته حقوق دانشگاه پیام نور (منوچهر طباطبایی موتمنی) به صورت فایل PDF در 287 صفحه اسکن شده توجه: این جزوه فقط شامل باب 2 و3و5 می باشد . بنابراین طبق آخرین حذفیات، دانشجویان محترم پیام نور می بایست فقط باب ۲ و ۳ و ۵ را جهت آزمون پایان ترم مطالعه ...

خلاصه کتاب تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی دکتر جان

خلاصه کتاب تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی دکتر جان

خلاصه کتاب تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی دکتر جان احمدی + نمونه سوالات توضیحات: دانلود فایل خلاصه کتاب تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی دکتر فاطمه جان احمدی از انتشارات معارف، مناسب برای تمامی دانشجویان دانشگاه پیام نور همراه با تست های طبقه بندی شده فصول مختلف کتاب و آزمون های ...

دانلود کتاب بنیاد استدلال در حقوق اسلامی (اصول

دانلود کتاب بنیاد استدلال در حقوق اسلامی (اصول

دانلود کتاب بنیاد استدلال در حقوق اسلامی (اصول فقه 1)منبع رشته حقوق پیام نور دکتر سید محمد صدری شامل 215 صفحه pdf برای ورودی های 95 و بعد ... طبق لیست حذفیات باید از بخش دوم (حکم شرعی و انواع آن) تا ابتدای صفحه 297 مطالعه شود. برای ورودی های 94 و قبل ... طبق لیست حذفیات از گفتار ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) فیک کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) وضعیت پکیج : کاملا فعال تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

دانلود خلاصه کتاب روانشناسی عمومی حمزه گنجی +

دانلود خلاصه کتاب روانشناسی عمومی حمزه گنجی +

فهرست کتاب : فصل ۱ :تعریف , تاریخچه , مکتبها , رشته ها , روشهای تحقیق و زمینه های مور مطالعه روان شناسی فصل ۲ : شرطی شدن و یادگیری فصل ۳ : عوامل موثر بر رفتار : توارث و محیط فصل ۴ : هوش فصل ۵ :حافظه و فراموشی فصل ۶ : ناکامی و تعارض فصل ۷ : احساس و ادراک فصل ۸ : انگیزش فصل ۹ : هیجان فصل ۱۰ ...

مقاله در محیط مدرسه تحمل افکار دیگران، احترام به

مقاله در محیط مدرسه تحمل افکار دیگران، احترام به

دانلود مقاله در محیط مدرسه تحمل افکار دیگران، احترام به افکار دیگران را چگونه تمرین کنیم؟ با فرمت ورد و قابل ویرایش و در 27 صفحه برای دانلود مقاله در محیط مدرسه تحمل افکار دیگران، احترام به افکار دیگران را چگونه تمرین کنیم؟ ابتدای محتویات و فهرست مطالب این مقاله را مشاهده ...

نرم افزار حفره یاب ( دفینه یاب )ماهواره ای

نرم افزار حفره یاب ( دفینه یاب )ماهواره ای

معجزه واقعی در گنجیابی.. به راحتی اتاقهای دفینه در زیر زمین را ببینید.!!! حرفه ای باشید و با آخرین تکنولوژی روز دنیا به شکار گنج بروید.. توجه . مهم !!! .استادنماهای اینترنتی و تلگرامی حتما از این برنامه بدگویی میکنند و شما را از دانلود آن منع میکنند! . دلیل آن هم اینه ...

اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا


مطالب تصادفی

  • دستور کار تخریب ساختمان
  • مجموعه مقالات مهندسی عمران
  • مهندسی مکانیک و دینامیک
  • طراحی بتن مسلح
  • تجزیه و تحلیل المان محدود غیر خطی جامدات و سازه

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "کلبه عمران" می باشد